Strona główna | Mapa serwisu | English version
Przydatne > Najczęściej zadawane pytania dotyczące sponsoringu

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sponsoringu

 

1. Co to jest sponsoring?
Sponsoring jest umową dwóch podmiotów - sponsora i sponsorowanego. W zamian za przekazanie przez sponsora środków niezbędnych do realizacji celów sponsorowanego, ten zobowiązuje się do reprezentowania imienia sponsora.
Np.: Polska Telefonia Komórkowa jest sponsorem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej. W jej reklamach pojawiają się postacie piłkarzy, powołuje się ona na bycie "oficjalnym sponsorem". Wizerunek reprezentacji, jej sukcesy przekładają się na sposób postrzegania firmy. Porażki są z kolei okazją do okazania solidarności.

2. Dlaczego sponsoring?
Sponsoring łączy w sobie dwa elementy. Z jednej strony ten wzniosły, wsparcia ważnej inicjatywy, z drugiej zaś wzajemność świadczeń. Sponsor nie działa tylko jak filantrop, otrzymuje coś w zamian - wizerunek tego kogo sponsoruje. Formuła ta pozwala na łatwiejsze pozyskiwanie środków na realizację celów.
Nie jest łatwo znaleźć hojnego filantropa, którego celem jest jedynie rozdawanie majątku. Pod hasłem promocji wizerunku pojawia się szansa dla ofiarodawcy, gdyż przekłada się to na jego pozycję w otoczeniu.

3. Kto to jest sponsor?
Sponsorem jest instytucja lub osoba prywatna, która decyduje się na pomoc finansową lub rzeczową temu kto tych środków potrzebuje, otrzymując w zamian promocję swojego wizerunku. Sponsorami są zarówno duże międzynarodowe firmy, jak i małe lokalne przedsiębiorstwa, każda na miarę możliwości i na skalę potrzebną swojemu wizerunkowi.
Np.: producent samochodów Hyundai sponsoruje Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, dlatego że sprzedaje samochody na całym świecie i dlatego, że impreza ma miejsce w Korei, kraju macierzystym firmy. Cukrownia finansująca rozgrywki lokalnej drużyny sportowej dba o swój image na poziomie lokalnej społeczności.

4. Kto może być sponsorowany?
Sponsorowanym może być instytucja lub osoba prywatna, która przez wzgląd na podejmowaną działalność ma możliwość publicznego promowania dobrego imienia sponsora. Popularnymi sponsorowanymi są sportowcy, artyści, fundacje. Nie istnieje jednak w tym względzie żadne ograniczenie.
Np.: sportowiec zdobywający laury, koncert muzyczny, fundacja promująca zdrowy styl życia.

5. Co może być przedmiotem sponsoringu?
Przedmiotem sponsoringu może być działalność statutowa instytucji lub wybrany fragment działalności bieżącej osoby lub instytucji. Taką działalnością mogą być konkretne publikacje, imprezy, grupy wyodrębnione z całości itp.
Np.: sponsorowanie działalności związku weteranów, wydanie biuletynu dla niesłyszących, pikniku dla dzieci z domu dziecka, drużyny młodzików w strzelectwie sportowym ligi okręgowej.


6. Jakie są korzyści dla sponsora z tytułu sponsoringu?
Decydując się na wsparcie konkretnej inicjatywy sponsor liczy na to, że jakość prezentowana przez sponsorowanego przeniesie się na jego własny image. Ma to służyć budowaniu pozytywnego wizerunku w otoczeniu sponsora. Jest on zainteresowany powodzeniem wydarzenia.
Np.: sukcesy Adama Małysza składają się na wizerunek Red Bulla, który: "dodaje skrzydeł".

7. Jakie korzyści ze sponsorowania odnosi sponsorowany?
Sponsorowany otrzymuje od partnera środki umożliwiające osiągnięcie zaplanowanego celu.
Np.: Podkarpacka gmina otrzymuje wsparcie dla budowy oczyszczalni ścieków.

8. Jak wybrać "coś" do sponsorowania?
Sponsorowanie odnosi właściwy skutek tylko wówczas gdy prowadzone jest planowo i przez dłuższy okres czasu. Utrwala się wtedy określony wizerunek sponsora. Na to jaki jest ten wizerunek ma wpływ wybór tego co się wspiera. Powinno zgadzać się z tym jaki obraz sponsora już funkcjonuje lub jaki jest jego obraz docelowy. Wtedy sponsorowanie przynosi oczekiwany efekt.
Np.: WARTA sponsorowała polski jacht w regatach The Race, co jest zgodne z jej wizerunkiem, gdyż jest największym w kraju ubezpieczycielem flot latających i pływających.

9. Gdzie szukać "czegoś" do sponsorowania?
Sponsor, który zdecyduje się na wsparcie jakiejś ważnej inicjatywy ma wiele możliwości wyboru. Zwykle ci co szukają sami pukają do drzwi i nie trzeba ich szukać. Jednak sponsorowanie zwykle nie jest podstawowym działaniem podejmowanym przez potencjalnego donatora. Nachodzenie przez potrzebujących narusza jego naturalny rytm pracy. Może sam poszukać tego co go interesuje. Jednak nie zawsze wie co, nie zna również rzeczywistych potrzeb rynku. Z badań wynika, że najbardziej efektywnym sposobem komunikowania się dla sponsora jest sposób proponowany przez serwis eSponsor.pl. W każdej chwili sponsor ma wgląd w to, co dzieje się w dziedzinie sponsoringu oraz ma szeroki wybór partnerów. Sam kieruje się tam gdzie jego imię będzie właściwie reprezentowane.
Np.: dynamiczna firma, której odbiorcami są młodzi ludzie chce sponsorować coś związanego ze sportem. W kategorii "sport" w serwisie eSponsor.pl znajdzie pełen wybór tego, co w sporcie jest do sponsorowania.

10. Gdzie szukać sponsora?
Sponsora najlepiej szukać wśród instytucji, dla których ważne jest to jak są postrzegane. Przekłada się to na ich pozycję konkurencyjną, polityczną, społeczną. Czasami sponsorami są osoby, których działania mają związek z ich publiczną rolą w życiu społecznym.
Np.: Jacek Kuroń powołał akcję S.O.S., która spowodowała, że jest postrzegany jako osoba o dużym zaufaniu społecznym.

11. Jak dotrzeć do sponsora?
Ważne jest aby być aktywnym i korzystać z właściwych kanałów komunikacyjnych. Przeprowadzone badania wskazują na to, że najbardziej efektywnym narzędziem służącym dotarciu do sponsora jest te proponowane przez serwis eSponsor. Atrakcyjnie i przejrzyście napisana oferta napewno trafi do wybranych firm, które przekonane o celowości inicjatywy chętnie zainwestują w jej sponsorowanie.
Np.: organizator imprezy opisuje jej planowany przebieg, ilość uczestników oraz nagłośnienie medialne i proponuje sposób prezentacji sponsora. Zwięzła oferta trafia do firm zajmujących się sponsorowaniem. Zgodność wydarzenia i/lub odbiorców z jej wizerunkiem powoduje zainteresowanie udziałem w danej inicjatywie.

12. Jak wybrać sponsora?
Łatwo zawęzić krąg poszukiwań. Należy jasno określić co sobą reprezentujemy i porównać to z tym co stanowi obraz potencjalnego sponsora. Im te dwa elementy będą sobie bliższe, tym łatwiej o skuteczność. Można też obserwować to co dzieje sie w dziedzinie sponsoringu, kto kogo sponsoruje. Dobrym źródłem takich informacji są artykuły zamieszczane w serwisie eSponsor jako świeże wiadomości i teksty archiwalne. Sponsorowany wpływa na wizerunek sponsora ale i na odwrót, tak więc sponsor nie może oddziałowywać negatywnie na image tego kogo wspiera.
Np.: opera będzie szukała sponsora wśród firm o ustabilizowanej pozycji rynkowej i obdażonej zaufaniem społecznym. Producent prezerwatyw raczej nie pasuje na partnera tego rodzaju instytucji.p>

13. Jakie są zobowiązania sponsorowanego wobec sponsora?
Środki przekazane do dyspozycji sponsorowanego zobowiązują go do dobrego reprezentowania imienia sponsora. Oznacza to, że wszystkim publicznym okazjom oraz publikacjom dotyczącym sponsorowanego powinno towarzyszyć właściwe wyeksponowanie imienia sponsora. Ponieważ sponsor podpisuje się swoim imieniem pod działaniami podejmowanymi przez sponsorowanego, ten nie powinien w żaden sposób narażać jego imienia na szwank.
Np.: na koszulkach zawodników, bandach stadionu, biletach, plakatach pojawia się logo sponsora. Kiedy dziennikarze przeprowadzają wywiad to wymieniane jest imię sponsora.

14. Jak eksponować imię sponsora?
Możliwości ekspozycji są nieograniczone lecz daje się zauważyć kilka tendencji. Imię sponsora pojawia się na strojach osób zaangażowanych, elementach wystroju wnętrz związanych z wydarzeniem, pojazdach, wszelkich publikacjach. Zakres prezentacji powinien zostać określony w umowie.
Np.: imię sponsora drużyny sportowej pojawia się na koszulkach zawodników, bandach stadionu czy hali, autobusie, biletach, plakatach itp. Czasami drużyna przyjmuje nazwę sponsora jako własną.

15. Jak reprezentować sponsora podczas wystapień publicznych?
Imię sponsora może być uzewnętrzniane nie tylko wizualnie ale również w formie werbalnej przy okazji kiedy informacja ma szansę zostać usłyszana przez szerszą publiczność. Ma to miejsce zarówno podczas wypowiedzi bezpośrednio związanych z wydarzeniem jak i w czasie wywiadów prasowych. W tym drugim przypadku wiadomość o sponsorze nie zawsze będzie wykorzystana, ale jest szansa że tak.
Np.: speaker przed rozpoczęciem imprezy, w jej trakcie powiadamia o tym kto jest sponsorem, uczestnicy rozmawiając z dziennikarzami również informują o wspierajcym wydarzenie.

16. Co oznacza: "dobre"reprezentowanie imienia sponsora?
Dobre reprezentowwanie imienia sponsora oznacza zachowanie lojalności wobec niego w czasie trwania aktu sponsoringu, poszanowaniie jego interesóow oraz wywiązywanie się ze zobowiązań wymienionych w umowie. Jeżeli nie można podpisać się pod działaniami sponsora nie powinno podejmować się z nim współpracy.
Np.: przykładem negatywnym będzie wygłoszenie przez sponsorowanego poglądu o braku zaufania do tego, co reprezentuje sobą sponsor (zawodnik sponsorowany przez koncern energetyczny, krytykuje podczas konferencji prasowej , stosowane przez koncern nieekologiczne wykorzystanie zasobów energii).

17. Ilu sponsorów może wspierać jedną inicjatywę?
Wszystko zależy od tego jak wygląda umowa sponsorska. Jeżeli wsparcie sponsora nie zapewnia pełnej realizacji celu, wtedy kolejni sponsorzy mogą uzupełnić pulę potrzebną organizatorowi. Należy wtedy określić rangę sponsorów, sposób prezentacji ich imienia. Każdy musi być reprezentowany we właściwej skali w stosunku swojego zaangażowania i zawartej umowy.
Np.: sponsorowanie wydarzeń takich jak olimpiada przerasta możliwości pojedyńczego sponsora. Funkcjonują takie pojęcia jak: sponsor oficjalny, partner imprezy, sponsor wspomagający, jak również sponsor reprezentacji, drużyny itp. Należy ustalić kto jest sponsorem dominującym, głównym.

18. Co to jest wizerunek sponsora?
Wizerunkiem firmy (lub osoby) jest to jak ona sama widzi siebie i/lub jak postrzegają ją inni. Nie zawsze obecny obraz jest zgodny z tym jak chciałaby ona być odbierana. Zwykle są wtedy podejmowane działania zmierzające do zmiany wizerunku aktualnego w image docelowe.
Np.: firma jest postrzegana jako tradycyjna a chce być widziana jako nowoczesna. Działaniami prowadzącymi do tego może być sponsorowanie wydarzeń związanych z postępem naukowym i technicznym lub nadążającymi za aktualną modą.

19. Czym różni się sponsoring od mecenatu i filantropii?
W mecenacie i filantropii darczyńca nie liczy na żadne inne efekty poza wspomożeniem realizacji określonego celu. Obdarowany nie jest zobligowany do niczego innego niż spożytkowanie środków we właściwy sposób. W sponsoringu zachodzi wzajemność świadczeń. W zamian za przekazane środki sponsorowany ma reprezentować imię sponsora. Sponsoring ma szerszy zasięg i cieszy się powszechną akceptacją w społeczeństwie. Umożliwia realizacje wielu ważnych inicjatyw.
Np.: producent margaryny sponsoruje badania nad leczeniem chorób serca, o czym informuje na opakowaniach swoich produktów.

20. Czym różni się sponsoring od reklamy?
Reklama jest przekazem promującym firmę oraz jej produkt. Jest narzędziem marketingowym i ma za zadanie informować i zachęcać do kupna. Sponsoring jest umiejscawiany w public relations i służy promocji wizerunku firmy. Jego efekty są rozłożone w czasie, są trwalsze i głębsze.
Np.: reklama preparatu do czyszczenia marki należącej do międzynarodowego koncernu i grupa jachtów pływających po określonym akwenie i opatrzonych logo sponsora – właściciela marki.

21. Jakie są rodzaje sponsoringu?
Sponsoring może przybierać najróżniejsze formy. Ze względu na sposób wspierania wyróżnić można sponsoring finansowy, rzeczowy oraz usługowy. Najdogodniejszą formą wsparcia sponsorowanego jest przekazanie mu określonej w umowie sumy pieniędzy. W przypadku imprez organizatorzy tworzą tzw. pakiety sponsorskie, w których określają hierarchię sponsorów, wysokość wpłat oraz przysługujące im z faktu bycia sponsorem prawa i korzyści. Najczęsciej jednak warunki umowy sponsoringowej partnerzy ustalają wspólnie. W przypadku sponsoringu rzeczowego sponsorowany otrzymuje różnego rodzaju dobra rzeczowe, które wykorzystuje w swej działalności. Tego rodzaju wsparcie najczęściej stosuje się przy sponsoringu klubów sportowych lub poszczególnych sportowców. Znany producent obuwia i odzieży sportowej przekazuje swoje produkty reprezentacji Polski w piłce nożnej. Niektóre firmy wykorzystują w swoich działaniach promocyjnych sponsoring usługowy polegający na wsparciu sponsorowanego poprzez zaoferowanie mu określonej usługi. Przykładem może być zaangażowanie się banków w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które przyjmowały wpłaty oraz liczyły pieniądze. W zamian informacja o pomocy banku podawana była podczas transmisji z wydarzenia.

22. Co to jest Public Relations?
Public relations są to działania organizacji (przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, ministerstwa, osoby prywatnej itp.) zmierzające do nawiązania oraz utrzymania dobrych stosunków z jej otoczeniem definiowanym jako środowisko wewnętrzne (pracownicy, kadra kierownicza, akcjonariusze itp.) oraz zewnętrzne (klienci, dostawcy, ośrodki opiniotwórcze, rząd itp.). Public relations dysponuje wieloma narzędziami, które służą informowaniu o działaniach podejmowanych przez organizację, o jej planach, tłumaczeniu zachowań oraz kształtowaniu opinii o organizacji. Wśród tych narzędzi, jako jedno z najefektywniejszych w budowaniu wizerunku, wymieniany jest sponsoring.
Np.: międzynarodowy koncern wchodząc na rynek Polski przygotowuje kampanię informacyjną mająca za zadanie zaprezentować jego ofertę, profil działania oraz kulturę organizacyjną. W ramach tej kampanii planowane są seminaria dla dziennikarzy oraz specjalistów, promocja marki oraz sponsorowanie wydarzeń bliskich wizerunkowi firmy. Wszystko to razem ma za zadanie przybliżyć Polakom nie tyle produkty ile samą firmę, dlatego w tym przypadku informacja prasowa ukazująca się w wyniku podjętych działań informacyjno-promocyjnych jest najskuteczniejszym narzędziem.

23. Co to jest Publicity?
Publicity jest tłumaczone na język Polski jako rozgłos. Jest narzędziem wykorzystywanym głównie przez osoby publiczne, którym zależy na zainteresowaniu mediów oraz publiczności. Publicity może być również wykorzystywane do kreowania popytu na produkt czy usługę czyniąc go medialnym. Tak jak w przypadku osoby tworzy się zainteresowanie, modę na daną rzecz. Nie jest to proste, nie każdy produkt nadaję się na to by robić wokół niego szum. Najlepiej zadbać o ponadprzeciętny popyt już w trakcie projektowania produktu, razem przygotowując jego funkcje, opakowanie i promocję. Dobrze jest pamiętać o tym, że często modne jest to co używają popularne osoby.
Np.: początkowo nie planowany rozgłos nowemu modelowi Mercedesa klasy A przyniosła wpadka podczas testu łosia, kiedy to pojazd podczas gwałtownego manewru przewrócił się. Późniejsze zmiany konstrukcyjne oraz nieustające zainteresowanie prasy losem samochodu produkowanego przez producenta o wysokiej renomie spowodowało, że popyt na niego przerósł wcześniejsze oczekiwania. Nie zawsze jednak właściwym jest stwierdzenie, że nieważne jak, ale żeby mówili. Taka promocja zaszkodziłaby każdej innej firmie, tylko nie Mercedesowi.

24. Co to jest Product Placemant?
Product Placement jest narzędziem marketingowym polegającym na umieszczaniu łatwo rozpoznawalnego produktu w filmie, programie telewizyjnym, książce, przedstawieniu itp. Często krytykowane przez widzów za zbytnią nachalność w stosowaniu, w założeniu ma służyć budowaniu na scenie atmosfery realności. Odpowiednie rekwizyty o ustalonej marce sprawiają, że widz wyrabia sobie opinię o używającym ich bohaterze. Właściwe umieszczenie produktu w kasowym filmie może skutecznie go wypromować wpływając na postrzeganie oraz sprzedaż danego produktu. Firmy chętnie zapłacą za to, żeby ich produkt został pokazany w konkretnym obrazie w przychylnym świetle. Jednak aby nie wzbudzać u widzów niechęci, mimo ograniczonych budżetów produkcyjnych, filmowcy nie powinni dać się skusić na odbiegające od scenariusza plasowanie produktów.
Np.: producent samochodu udostępnia go na czas kręcenia scen z jego udziałem, co z jednej strony ogranicza koszty produkcji filmu, z drugiej zaś zapewnia niską kosztowo promocję pojazdu.

25. Co to jest wolontariat?
Wolontariat jest bezinteresownym działaniem na rzecz innych. Wolontariatem zajmują się osoby oraz instytucje wybierające jako cel swoich działań dziedziny wrażliwe społecznie. Osoby zaangażowane poświęcają swój czas na pracę z niepełnosprawnymi, w środowiskach patologicznych czy też dbając o ekologie. W definicji bezinteresowność oznacza, że w zamian za wykonywane czynności nie oczekuje się żadnych gratyfikacji, jednak w rzeczywistości wolontariat pociąga za sobą korzyści dla osób zaangażowanych. Pozwala on na rozwój osobisty i zawodowy, sprzyja kształtowaniu się umiejętności w kontaktach międzyludzkich oraz zdobywaniu doświadczeń przydatnych w pracy zawodowej. Często wolontariat traktowany jest jako początek kariery czy też przystanek w jej kontynuacji. Przedsiębiorstwo jako całość może sprzyjać wolontariatowi swoich pracowników ułatwiając podejmowanie dodatkowych zajęć czy też same organizując odpowiednie inicjatywy. Korzyści firmy wynikające z zaangażowania w wolontariat to budowa wizerunku odpowiedzialnego społecznie oraz rozwój kultury korporacyjnej wewnątrz organizacji.
Np.: Przedsiębiorstwo zachęca pracowników razem z ich rodzinami do pracy wolontaryjnej na rzecz wybranej przez nich samych organizacji prospołecznej. W zamian zwalnia z pewnej liczby godzin pracy, motywuje nagrodami czy też obiecuje dodatkowe wsparcie finansowe tej instytucji na rzecz, której decyduje się pracować zatrudniony. Przynosi to jeszcze ten efekt, że inwestuje się w to co jest ważne dla załogi.

MARKETING I SPONSORING SPORTOWY
Warszawskie Towarzystwo Speedwaya
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!